BPM BEREKENEN EN BETALEN

U betaalt bpm als u een nieuwe personenauto, motor of een bestelauto in Nederland koopt, of importeert vanuit het buitenland. Maar ook in andere gevallen betaalt u bpm.

Waarover betaal ik bpm?
Het bedrag van de bpm dat u betaalt, en waarover u bpm betaalt, is afhankelijk van het motorrijtuig en het tarief van de bpm.

Bpm-tarief
Het bpm-tarief voor een personenauto is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Voor een bestelauto, kampeerauto of motor is het bpm-tarief een percentage van de nettocatalogusprijs.

Afschrijving met koerslijst, taxatierapport of forfaitaire tabel
U mag de waarde van een gebruikt motorrijtuig in bepaalde gevallen vaststellen door afschrijving met een koerslijst, taxatierapport of forfaitaire tabel.

Overgangsregeling na een tariefswijziging
Een tariefsverlaging of tariefsverhoging van de bpm kan nadelig voor u zijn. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een overgangsregeling.

Naheffingsaanslag
U kunt een naheffingsaanslag krijgen als u de bpm niet of niet volledig hebt betaald, of als u ten onrechte bpm hebt teruggekregen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met een aangifte, naheffingsaanslag of beschikking? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U kunt ook om uitstel van betaling vragen.

Wanneer betaal ik bpm?

Btw berekenen over lease

Bpm berekenen en betalen

Is financial lease fiscaal aftrekbaar?