BTW BEREKENEN OVER LEASE

Lease kan voor de btw zowel een levering van goederen zijn, als een dienst. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de btw die u berekent. Ook gelden speciale regels bij het leasen van auto’s. Lease is een goederenlevering als degene die leaset, van het goed gebruikmaakt alsof hij er de eigenaar van is. Deze vorm van lease heet financial lease en geldt voor de btw als een levering van goederen. U stelt het goed ter beschikking voor een bepaalde periode en ontvangt daar een vergoeding voor (leasetermijnen).

Lease geldt als een goederenlevering als degene die iets leaset:

 • over het goed beschikt alsof hij de eigenaar is
 • verantwoordelijk is voor kosten van gebruik, onderhoud en verzekering
 • aan het einde van de leaseperiode een koopoptie heeft met een vooraf vastgestelde prijs die zodanig laag is, dat mag worden aangenomen dat hij het goed zal kopen
 • op elk gewenst moment eigenaar kan worden van het goed door de resterende leasetermijnen (exclusief rente) en de optieprijs in 1 keer te betalen

Let op! Als de lease een goederenlevering is, moet u btw aan ons betalen op het moment dat u de overeenkomst sluit. U betaalt dan btw over het totaalbedrag van alle termijnen. Als u de overeengekomen rente afzonderlijk op de leasetermijnen in rekening brengt, dan betaalt u over die rente geen btw.

Lease als dienst
Lease is een dienst in alle gevallen waarin de lease geen goederenlevering is. Degene die leaset, wordt dan in de meeste gevallen geen eigenaar. Deze vorm van leasen lijkt op verhuur en heet operational lease. U stelt het goed ter beschikking voor een bepaalde periode en u ontvangt daar een vergoeding voor (leasetermijnen). Over iedere termijnbetaling (inclusief eventuele rente) berekent u btw.

Let op! Bij operational lease geldt: heeft degene die leaset, een optie om het goed na afloop van de leaseperiode te kopen, dan vindt er een levering plaats als hij het goed inderdaad koopt. U berekent dan btw over de vergoeding voor de levering.

Buitenland
Bij leasen van een lease-bedrijf in een ander EU-land is de lease een levering van goederen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • de lease-overeenkomst is ook in het andere EU-land een levering
 • het leasebedrijf factureert de lease als goederenlevering met btw. Op het moment van levering wordt dan alle btw berekend. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de btw over alle leasetermijnen in rekening gebracht
 • degene die het goed leaset, accepteert de factuur van het leasebedrijf

Personenauto’s leasen
Voor auto’s en motorrijwielen moet belasting worden betaald:bpm. Over deze belasting, die in de prijs van een auto is inbegrepen, wordt geen btw geheven. Een leasemaatschappij berekent daarom geen btw over het bpm-gedeelte in de leasetermijnen. De leasemaatschappij moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het leasecontract heeft een looptijd van minimaal 1 jaar.
 • De leasemaatschappij heeft de bpm afgedragen.
 • Het kenteken van de auto staat op naam van degene die leaset.
 • De leasemaatschappij vermeldt de doorberekende bpm apart op de factuur.

Wanneer betaal ik bpm?

Btw berekenen over lease

Bpm berekenen en betalen

Is financial lease fiscaal aftrekbaar?